top of page

Tel Aviv apartment

פרוייקט שזכה לאחד מעשרת המקומות הראשונים בתחרות פרוייקט השנה 2017-אדריכלות ישראלית

bottom of page